พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา:
 
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
แผนผังเว็บไซท์
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
Check E-mail
Back Office
one stop service
ข้อมูลการพัฒนาสังคม
อำนาจหน้าที่พมจ.
ขั้นตอนการให้บริการ
งานวิชาการ
เครือข่าย
กองทุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชน
รวมกฏหมาย/พรบ.
สถานการณ์ทางสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวเฝ้าระวัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องขอกู้เงิน
แบบรับเงิน
แบบขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
แบบจดทะเบียนคนพิการ
แบบการจดทะเบียนหอพัก
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มของ พมจ.นว
ติดต่อสำนักงาน
ติดต่อสำนักงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คำสั่งคณะอนุกรรมการ
ลิงค์หน่วยงาน
 

 

 
ขั้นตอนการให้บริการ
งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเมล
อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อทำMOU ณ จ.เชียงใหม่ ส่งเมล
ประชุมเพื่อทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ วันที่ 6-7 กันยายน 2549 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส  จ.เชียงใหม่
ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ระดับจังหวัด ส่งเมล
Image
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ระดับชาติ ส่งเมล
Image
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่งเมล
โครงสร้างระดับชาติ

Image
Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 37 - 45 จาก 101
 
Copyright 2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์