พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา:
 
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
แผนผังเว็บไซท์
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
Check E-mail
Back Office
one stop service
ข้อมูลการพัฒนาสังคม
อำนาจหน้าที่พมจ.
ขั้นตอนการให้บริการ
งานวิชาการ
เครือข่าย
กองทุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชน
รวมกฏหมาย/พรบ.
สถานการณ์ทางสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวเฝ้าระวัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องขอกู้เงิน
แบบรับเงิน
แบบขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
แบบจดทะเบียนคนพิการ
แบบการจดทะเบียนหอพัก
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มของ พมจ.นว
ติดต่อสำนักงาน
ติดต่อสำนักงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คำสั่งคณะอนุกรรมการ
ลิงค์หน่วยงาน
 

 

 
แสดงกิจกรรม
กิจกรรมในเดือนนี้
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า
วันถัดไป เดือนถัดไป

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์  
โดย admin
ฮิต : 9648
วันอังคาร, ตุลาคม 10 2006, 1:00pm - 5:00pm

วันที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลา 13.30 น. พมจ.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้อง 202 ศาลากลางจังหวัด


ย้อนกลับ

Events v1.2 Copyright © 2003-2004 by Eric Lamette, Dave McDonell

 
Copyright 2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์